ทำเลที่ตั้ง

Workwize Co-Working Space

Siam

อาคารธนาคารกรุงเทพ ชั้น 5 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+66 6-1771-1666
info@workwize.co

The Street Ratchada

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
+66 6-1771-1666
info@workwize.co